Romana  Germana  

PROIECT DE PARTENERIAT CU ROMÂNIA      

 
 

Pregătirea profesională
 

Proiectul de parteneriat urmărește îmbunătățirea pregătirii profesionale din România, prin introducerea unor elemente din sistemul dual de instruire.

În Germania pregătirea profesională este organizată în sistem dual, bazându-se pe trei piloni importanți: întreprinderea, școala profesională și centrul de pregătire profesională al camerei meșteșugarilor.

Ucenicul încheie un contract de ucenicie cu o întreprindere, unde, sub îndrumarea unui maistru, dobândește cunoștințele practice. Pentru munca despusă, tânărul este remunerat. O zi pe săptămână, ucenicii merg la școala profesională de stat, iar o dată sau de două ori anual iau parte la modulele de egalizare cu durata de circa o lună organizate în cadrul centrelor de pregătire ale camerelor meșteșugarilor.

Prin acest mod de organizare al pregătirii profesionale se asigură pe de o parte însușirea unor cunoștinte generale și specifice, pe de altă parte se acumulează experiență practică în întreprindere.

Camerele Meșteșugarilor asigură prin cursurile de egalizare însușirea unor cunoștințe ce acoperă mai multe domenii și cele mai recente progrese tehnice, acestea reprezentând tot o parte obligatorie a pregătirii, care garantează că ucenicii s-au familiarizat cu noutățile tehnologice, cu noile mașini și proceduri, care probabil nu există în întreprinderile unde aceștia muncesc, cunoașterea cărora însă completează pregătirea lor.

În cadrul proiectului de parteneriat, se urmărește creșterea ponderii aspectelor practice din procesul pregătirii profesionale, prin colaborarea cu întreprinderile. In România existau încă înainte de 1989 pe lângă școlile profesionale de stat, școlile profesionale ale UCECOM, în care ponderea aspectelor practice era mai ridicată. Aceste școli profesionale private, recunoscute de către stat, se bucură în prezent de un bun renume.

Acțiunile întreprinse în cadrul Parteneriatului romano-german pentru a îmbunătăți pregătirea profesională din România se numără printre reușitele cele mai mari ale proiectului, și cu siguranță , printre cele mai durabile în timp.

În cadrul Parteneriatului s-a colaborat cu  grupurile școlare de arte și meserii ale  UCECOM din București , Ploiești si Craiova. 

La școala din Ploiești colaborarea a avut loc în domeniul mecanicii auto, materializându-se în dotări (motoare, cutii de viteze, un tester de motor) și cursuri de perfecționare pentru formatori.

Colaborarea cu școala UCECOM din București a fost mai amplă și mai spectaculoasă, vizând domenii de instruire precum tehnica de calcul, mecatronica și, de data recentă, domeniul construcțiilor. Dotările materiale consistente (PCuri, bancuri de lucru de pneumatică, hidraulică, electrică și electronică, unelte și aparate pentru lucrări de construcții), foarte avansate, împreună cu seminariile de perfecționare cu experți ai Camerei Meșteșugarilor din Koblenz pentru cadrele didactice ale școlii, au permis școlii din București să se afirme în peisajul educațional profesional.

Colaborarea cu Grupul scolar din Craiova dateaza din 2006 si se concentreaza pe domeniul lucrarilor de constructii, materializandu-se in dotari materiale consistente si cursuri de perfectionare pentru formatori, realizate de experti germani.

În special colaborarea pentru introducerea și promovarea instruirii în domeniul mecatronicii se constituie într-un veritabil exemplu de “best practice”. Incununarea acestui demers de succes a fost organizarea in noiembrie 2006 a primei editii a Concursului National de Mecatronica pentru Elevi, iar in aprilie 2007 a primului Concurs Regional de Mecatronica pentru Elevi. 

 

NOUTATI

 
 
Powered By STAR SOFT DESIGNCopyright © 2003-2006 OST-WEST GmbH der Handwerkskammer Koblenz. Toate drepturile rezervate.