Romana  Germana  

PROIECT DE PARTENERIAT CU ROMÂNIA      

 
 

Camera Meșteșugarilor din Koblenz
 

Camerele Meșteșugarilor din Germania sunt corporații de drept public, al căror obiectiv este reprezentarea și promovarea intereselor meșteșugarilor. Pentru meșteșugarii independenți există obligativitatea de a deveni membru în sistemul cameral ( ca și în cazul medicilor, care sunt obligați să devină membrii ai Camerelor Medicilor, a consilierilor fiscali care trebuie să fie membrii unei Camere a Consilierilor Fiscali etc.)
Printre activitățile cele mai importante ale Camerelor Meșteșugarilor se numără : ținerea Registrului Meșteșugarilor și a Registrului Ucenicilor, supravegherea pregătirii profesionale. Camerele Meșteșugarilor sunt însă și centre de consiliere și servicii pentru membrii lor.

Camera Meșteșugarilor din Koblenz, a cărei circumscripție este întreg nordul landului Renania Palatinat, este una din cele 55 de Camere ale Meșteșugarilor care funcționează la nivel federal. Numără 17.500 de întreprinderi membre, în care lucrează circa 200.000 de angajați. În fiecare an sunt pregătiți 11.000 de ucenici..

Camera Meșteșugarilor din Koblenz reprezintă interesele meșteșugarilor în toate problemele ce țin de aspectele economice, de dezvoltarea regională, de politica educațională, de introducerea tehnologiilor viitorului, de respectarea standardelor ecologice sau de problematica pieței comune europene. Ea este un centru de servicii pentru sprijinirea membrilor săi în toate domeniile relevante pentru o întreprindere, ca de exemplu: consultanță juridică și antreprenorială, activități publice, managementul calității etc.

Camerele Meșteșugarilor sunt organe autoadministrative ale membrilor să: respectiv adunarea generală alege un președinte onorific și pe adjuncții acestuia, care sunt de asemenea responsabil în fața adunării generale.

Din însărcinarea Guvernului Federal German, Camera Meșteșugarilor din Koblenz realizează proiecte de parteneriat cu numeroase țări ( printre acestea se numără și România), colaborând în cadrul acestora cu organizații neguvernamentale. Țelul acestor parteneriate este de a consolida și în aceste țări principiul autoadministrării în domeniul meșteșugăresc și de a întări clasa de mijloc. Proiectele de parteneriat se derulează prin intermediul unei filiala a Camerei Meșteșugarilor din Koblenz, și anume Ost-West GmbH. Parteneriatele sunt finanțate integral din bani federal și nu din cotizațiile membrilor.







 

NOUTATI

 
 
Powered By STAR SOFT DESIGNCopyright © 2003-2006 OST-WEST GmbH der Handwerkskammer Koblenz. Toate drepturile rezervate.