Romana  Germana  

PROIECT DE PARTENERIAT CU ROMÂNIA      

 
 

NOUTATI:: Parteneriatul româno-german, la final
 

După 2 faze principale de proiect a câte 3 ani (2001-2004ž 2004-iunie 2007) și o fază de consolidare de un an (iulie 2007 – iunie 2008),  Parteneriatul româno-german în domeniul meseriilor a ajuns la 30 iunie a.c. la finalul său. Parteneriatul, în esență un proiect de transfer de know how, finanțat din anul 2001 de Guvernul federal german, prin intermediul Ministerului federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, și derulat prin Fundația SEQUA-Partener al Economiei Germane, și-a propus să contribuie la dezvoltarea domeniului meșteșugăresc din România. Partenerul executiv german, Camera Meșteșugarilor din Koblenz, una dintre cele mai dinamice camere meșteșugărești din Germania , deosebit de activa în proiecte internaționale, a colaborat în România cu 3 organizații partenere : Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești UCECOM (partener principal) , Camera de Comerț și Industrie a României și Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România CNIPMMR.

Proiectul a urmărit încă de la debutul său în anul 2001 3 obiective : întărirea autoadministrării în domeniul meșteșugăresc, apropierea întreprinderilor meșteșugărești de standardele europene și îmbunătățirea pregătirii profesionale. Privind retrospectiv, putem afirma că acest ultim obiectiv, a beneficiat de cele mai multe acțiuni , ale caror principali beneficiari au fost grupurile școlare UCECOM, dar și cadre didactice din sistemul de învățământ de stat din București și din țară. În contextul reformei și modernizării sistemului de învățământ profesional din România și apropierii lui de standardele valabile în UE, transferul de know-how și de bune practici din partea partenerului german către grupurile școlare UCECOM și dincolo de acestea, a fost foarte valoros. Dotările materiale, cursurile de perfecționare ale cadrelor didactice realizate de experți germani, schimbul de experință pentru profesori și elevi în Germania, au contribuit la creșterea calității actului didactic din aceste școli.

Un rezultat indirect al Parteneriatului a fost apropierea ce s-a realizat la nivel regional între organizațiile de reprezentare ale IMMurilor și meșteșugarilor, realizându-se în timp o adevărată rețea de comunicare și schimb de experiență între aceste entități, în cadrul instituționalizat pus la dispoziție de proiectul regional Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.

După șapte ani de derulare cu succes a Parteneriatul româno-german în domeniul meseriilor, dorim  sa mulțumim partenerilor de proiect pentru buna colaborare, care speram ca nu se va opri aici, ci va fi continuată în cadrul altor proiecte comune. La final de proiect, putem privi împreună cu mulțumire la multitudinea și diversitatea acțiunilor ce au caracterizat cei șapte ani de proiect.

Biroul Camerei Meșteșugarilor din Koblenz va funcționa și în continuare în aceeași locație, doamnele Astrid Stroe, coordonator de proiect, și Ioana Cristescu, asistent de proiect, continuându-și activitatea de reprezentante ale Camerei din Koblenz.

Cel de-al doilea proiect în România al Camerei Meșteșugarilor din Koblenz, de integrare socială a unor tineri defavorizați, finanțat de Fundația Robert Bosch și ancorat la Grupul școlar « Spiru Haret » din București, va continua până în iunie 2009.

 

 


 

NOUTATI

 
 
Powered By STAR SOFT DESIGNCopyright © 2003-2006 OST-WEST GmbH der Handwerkskammer Koblenz. Toate drepturile rezervate.